Política de privacitat

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB:

RAÓ SOCIAL: Giroserveis i Obres 2005 SL   
NIF: B17870908
DIRECCIÓ POSTAL: C/ Sant Roc, 2, D3, 17190 Salt, Girona
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: info@giroser.com
TELÉFONO: 972405060
OBJECTE PRINCIPAL: Empresa instal·ladora

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Giroserveis i Obres 2005 SL amb NIF B17870908  i domicili social situat al C/ Sant Roc, 2, D3, 17190 Salt, Girona, i que tot seguit es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.
Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que Giroserveis i Obres 2005 SL té previst fer:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació:
mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima:
El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades:
Dades merament identificatives
Cessions:
No es preveuen
Transferències internacionals:
No es preveuen
Elaboracions de perfils:
No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació:
mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima:
El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades:
Dades merament identificatives
Cessions:
Cap
Transferències internacionals:
No es preveuen
Elaboracions de perfils:
No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Registre d’usuaris

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima:
El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades:
Dades merament identificatives
Cessions:
No es preveuen
Transferències internacionals:
No es preveuen
Elaboracions de perfils:
No es preveuen

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Obre el xat
Hola, en què podem ajudar-te?
Hola,
en què podem ajudar-te?